Opłata jednorazowa czy abonament

W branży pozycjonowania stron internetowych w Koninie działają w zasadzie dwa podejścia do współpracy pomiędzy agencjami interaktywnymi i ich klientami. Pierwsze z tych podejść oznacza współpracę zadaniową, gdzie specjalista os DEM/SEO otrzymuje zlecenie wykonania konkretnego zadania i dostaje za to z góry określone honorarium. Drugie podejście oznacza nawiązanie współpracy strategicznej, w ramach których w zamian za miesięczny abonament agencja interaktywna lub freelancer podejmuje się wykonania określonej ilości czynności promocyjnych w ciągu miesiąca. Oba podejścia mają swoje wady i zalety.

Jednorazowa opłata

Pozycjonując strony internetowe w Koninie w oparciu jednorazową opłatę należy się spodziewać, że:

+         Wykonawcę usługi będzie można rozliczyć z konkretnych efektów;

+         Zmiana wykonawcy usług będzie łatwa i szybka;

-         Wykonawca usługi nie będzie dobrze znał profilu firmy ani rynku;

-         Wykonawca usługi nie musi być zainteresowany długookresowym sukcesem zleceniodawcy. – www.activate.pl

Takie podejście czasami wybierane jest przez firmy, które dopiero zaczynają swoją działalność. Zależy im, by w ciągu tygodnia pięć najważniejszych fraz dla ich działalności wygrywało w wyszukiwarce z innymi. Jeśli się nie uda, nie zapłacą wykonawcy i poszukają kogoś innego. Sęk w tym, że prawdopodobieństwo sukcesu w Koninie jest tutaj stosunkowo niewielkie, a do tego sukces może być osiągnięty metodami nie do końca etycznymi, co może oznaczać wielkie problemy dla firmy, a wykonawcy to nie interesuje.

240_F_68116050_ybC1SVr7LzIWJFTO5zSXstBZsIGcwH5kPodejście abonamentowe – www.activate.pl/pozycjonowanie-stron

Pozycjonowanie stron WWW w podejściu abonamentowym to:

  • Przywiązanie do jednego wykonawcy na dłużej;

+         Budowa wiedzy przez wykonawcę na temat firmy i jej otoczenia;

+         Bezpieczniejsze pozycjonowanie;

+         Możliwość poszerzenia współpracy.

-         Ograniczenia nałożone przez umowę abonamentową;

-         Zwykle opóźnione efekty pozycjonowania;

W przypadku pozycjonowania stron WWW w Koninie w oparciu o umowę abonamentową co prawda trzeba się związać z jednym wykonawcą na dłużej i zaakceptować to, że pozycjonowanie będzie mechanizmem podtrzymywanym, przynoszącym dobre efekty dopiero z czasem. – https://www.activate.pl/pozycjonowanie-konin

Tym niemniej, wykonawcy będzie zależało na długookresowym sukcesie firmy i będzie starał się o jego zapewnienie. Z miesiąca na miesiąc będzie rósł jego poziom kompetencji oraz zdolność do lepszego projektowania narzędzi. Umowa abonamentowa zwykle może być rozwiązana z końcem miesiąca, więc nie jest to tak duży problem.