Category: baza językowa

Korpus językowy, czyli tłumaczeniowe vox populi

Tłumaczenie niezwykle często bywa kontrowersyjne i trzeba też jasno postawić sprawę, iż nie ma czegoś takiego, jak jedyne prawidłowe tłumaczenie. Read more »